01-Lấy Order:

-Order khi kết nối apps (Woo hoặc Shopify) là tự động xuất hiện ở hệ thống

– Không kết nối App : Thì  đặt hàng bằng import CSV(chọn menu WOO/Crorest CSV hoặc Shopify)

02-Cập Nhập Design:

-Click Missing khi chưa tạo campaign

-Click Map Product cho Campaign đã có sẵn

03-Gửi Hóa Đơn:

-Hệ thống sẽ tự gửi invoice cho tất cả order đã uploaded design vào 14h chiều và mọi thông tin thanh toán có trong hóa đơn – Hiện hỗ trợ send PO qua mail ([email protected]) hoặc VNĐ theo tỉ giá

04-Thanh Toán Hóa Đơn

-Seller sẽ có khoảng  3- 10 giờ để thanh toán hóa đơn

05-Kiểm Tra Thông Tin Sản Phẩm:

-Có 24h kể từ thời điểm thanh toán để đổi cỡ, thêm  thông tin, hủy

Teeallover kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến order (Kiểm tra về design, shipping, số điện thoại,…)

06-Xác nhận hóa đơn thanh toán:

-Sẽ có mail để xác nhân tài khoản đã bị trừ tiền. Có thể xem và quản lý Balance tại menu Budget and Transactions

07-Gửi đơn hàng đến nhà sản xuất:

-Ngày sản xuất sẽ bắt đầu tính sau khi payment . Do đó Thanh toán chậm thì cũng dẫn tới việc sản xuất chậm. Lưu ý : Chỉ sản xuất sau khi thanh toán và có thời gian trong 24h đổi trả

08-Tracking:

-Đối với epacket Tracking sẽ có ngay nhưng trạng thái Tracking là Unavailable, sau khi sản xuất xong và bắt đầu ship đi thì trạng thái Tracking sẽ thay đổi

-Đối với DHL Tracking sẽ có sau khi sản xuất xong và ship đơn đi

09-Giao đến khách Hàng:

-Teeallover sẽ cùng với các seller để xác nhận đơn hàng đã đến tay khách hay chưa. Cố gắng đơn hàng đến tay khách nhanh nhất có thể.

10- Đổi Trả:

-Khi đổi trả hàng do chất lượng xấu, chất lượng in kém thì phải gửi ảnh để chúng tôi xác nhận.

Khi đổi trả hàng cho size bạn phải thông báo cho chúng tôi trong  5 ngày sau khi nhận hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm sau thời gian đó.