Bài viết này sẽ giải thích giúp bạn hiểu rõ chức năng Template mới của Teeallover

Template này giúp bạn chỉnh sửa thông tin sản phẩm theo ý bạn mà không cần dựa theo một format dựng sẵn.

Chỉnh sửa theo ý muốn về title (4) , Content, Option Name (5), Variant Detail (6), Tag (7) và có thể sử dụng đi dụng lại thông tin đó cho sản phẩm bạn muốn mà không phải chỉnh sửa thêm thông tin.

Khi bấm (1) Template ở trên nó sẽ hiện ra một tab

1- SAVE- Muốn sửa tên Template thì chọn phần “Your template” sau đó sửa và bấm vào save lại

2-LOAD- Tạo ra template mới để sử dụng khi bạn muốn lấy nội dung đó dùng đi dùng lại mà không cần viết cái mới khi tạo campaign.

3- CREATE- Muốn tạo Template mới thì Gõ tên vào ô Create New Template rồi bấm Create.

6- Variant Detail- Ở đây bạn có thể chỉnh giá, chỉnh ảnh. Có thể tích vào (3) để chọn những size bạn muốn thay đổi giá sau đó Click vào Bulk Edit (2).

Khi Click vào Bulk Edit thì sẽ hiện ra tab như hình dưới. Có thể thay đổi giá và đổi ảnh sau đó bấm Apply. Mọi thứ bạn chỉnh sửa lại sẽ được lưu lại để sử dụng cho product lần sau mà bạn muốn. Nhưng lưu ý là ảnh không save lại được vì mỗi ảnh của sản phẩm phải dựa vào ảnh  từng Campaign.