Bài viết ngắn này sẽ giúp bạn biết cách gỡ tài khoản store của bạn với app Crorest nhé !

Đầu tiên bạn vào store của bạn cần gỡ kết nối với app. Tiếp tục vào mục “App” – Tìm app Crorest- Click vào Delete

Bạn sẽ được hỏi lại có chắc chắn xóa app Crorest không ? – Nếu có bạn chọn Delete

Khi bạn gỡ thành công hệ thống sẽ thông báo ” You successfully deleted Crorest”