Kiểm tra site Woo:

1. Kiểm tra Permalinks -> Chọn mục Post Name (Mục này bắt buộc phải thực hiện nếu chọn Permalinks dạng khác Apps sẽ không chạy)

2. Chọn Legacy API (Khuyến nghị nên chọn)

Login vào account tại crorest.com, chưa đăng ký xem hướng dẫn tại đây

Sau khi đăng ký hệ thống tự động đăng nhập, hoặc khi bạn đăng nhập thành công, Ban vào menu của profile to click vào “Install app” hoặc click ngay vào nút “Install app” dưới hình:

Sau khi click “Install app” sẽ hiện ra tab như thế này. Sau đó bạn nhập store và nhập đúng theo cấu trúc bên dưới

Nếu domain của bạn có https thì nhập cả https://yourwoosite.com, nếu domain của bạn không có https thì bạn chỉ nhập http://yourwoosite.com (bắt buộc phải cso phần http hoặc https)

Tiếp đó login vào Woo site (admin)

Chấp nhận việc cài App:

Cài đặt thành công sẽ được hiển thị trên hệ thống:

Chú ý: Tất cả các order đặt hàng sẽ được tải từ Shopify/WooCommerce từ thời điểm bạn cài đặt Apps (chỉ load Order mới), còn bạn muốn đặt hàng những đơn trước thời điểm cài App thì bạn cần Import CSV những order đó để đặt hàng.

  • Tham khảo về cách xuât order và đặt hàng CSV các order cũ từ Woo tại đây
  • Bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết về việc đặt hàng mới và đẩy sản phẩm lên Shopify/WooCommerce/CSV tại đây
  • Hướng dẫn kết nối App cho Shopify xem tại đây