Sau khi bạn đã kết nối Shopify App hoặc WooCommerce API App, bạn sẽ bắt đầu đặt hàng.

  • Cách kết nối Shopify App tại đây
  • Cách kết nối WooCommerce tại đây

Chú ý:

  • Bạn vẫn có thể đặt hàng từ Crorest khi không kết nối App khi đó bạn sẽ đặt hàng bằng CSV, cách đặt hàng CSV xem tại đây 
  • Lợi ích của việc kết nối App giúp bạn tự động hóa nhiều khâu (Đẩy sản phẩm tự động lên Shopify/WooCommerce/CSV, Fulfillment tự động cho Tracking, Tải toàn bộ Order đặt hàng tư động).

Khi Bạn đã kết nối APP và đặt hàng ORDER mới hoàn toàn kể từ thời điểm kết nối Apps

Tạo Campaign -> Upload Mockup và Design (cho nhà sản xuất) -> Bắn Sản phẩm lên Shopify/Woo/CSV -> Có order hệ thống tự nhận -> Tracking tự Fulfill

Tạo Campaign (như các platform khác)

Bạn có thể tạo 1 Campaign mới để upload design/mockup của nhiều sản phẩm sau đó bắn thẳng lên Shopify/WooCommerce/CSV hoặc Save lại Campaign đó để đặt hàng cho order sau.

Click vào ” Campaign

Tiếp theo, click vào ” Add New” để  chọn sản phẩm

Ở đây bạn có thể chon từ 1 sản phẩm đến 50 sản phẩm cho một Campaign. Khuyến nghị 1 Campaign cùng desing chỉ nên chọn từ một cho tới 9 sản phẩm .

Khi chọn xong bạn bấm “Continue”

Sau đó là đến bước tải lên Mockup và Design để sản xuất:

Giải thích về hình khoanh SỐ ở hình vẽ trên:

Ô 1:  Mã số design mà chúng tôi sẽ tự động tạo ra cho bạn để bạn biết được Campaign đó số bao nhiêu  (Như trên hình là Campaign số 1001), bạn không phải edit ở đây.

Ô 2:  Bạn muốn upload mockup và design cho sản phẩm nào thì bấm chọn vào sản phẩm đó, viền màu xanh hiển thị sản phẩm đang chọn. Sau đó sẽ hiện ra tab upload file mới -đây là chức năng upload file với tốc độ tốc độ tải file lên được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm kiếm những file cũ theo tên, ký tự mà bạn đã đặt một cách dễ dàng mà không cần tiếp tục tải file lên.

Sau khi upload hết cho một sản phẩm thì có thể chọn sản phẩm tiếp theo ở phía dưới rồi làm tương tự.

Ô 3: Bạn nên bấm ” Front mockup ” rồi tải mockup lên: Đây chính là mockup mặt trước để nhà sản xuất căn cứ in sản phẩm. Nhà sản xuất chỉ in khi có đủ mockup trước, design trước, mockup sau, design sau. Nếu cả trước và sau đều giống nhau về hình in thì bạn vẫn phải chọn trùng để cho đủ hình ở 4 ô. Một số sản phẩm như Quilt, Phone case sẽ chỉ có Mockup trước và design trước thì bạn chỉ cần up 2 ảnh.

Ô 4: Tiếp đó bấm “front design” chính là hình thiết kế cho hình mockup đó khi kéo vào Photoshop hình chữ nhật đó sẽ được crop tự động thành mockup (như VD về Hoodie ở trên). Bản design này cần có đủ chi tiết đồ họa trên mockup thì nhà sản xuất mới in được.

Chú ý: Nếu đằng sau là màu mà không có hình thì bạn phải up ảnh mầu đó lên ở phần backup mockup và back design (vd bạn tạo 1 ô vuông kích cỡ bất kì chọn màu đỏ cho ô vuông đó, khi up lên nhà sản xuất nhìn thát sẽ tự in mặt sau của áo Hoodie đó là màu đỏ, họ sẽ chấm mã màu mà bạn đã chọn)

Ô 5 và Ô 11: Bạn có thể chèn  thêm sản phẩm khác vào campaign. Khi bạn chọn sẽ thấy viền màu xanh được chọn và bạn lại up 4 files cho sản phẩm này như trên. Hiện mỗi sản phẩm đều phải up đủ, chức năng dùng chung design sẽ được phát triển sau. Ngoài ra bạn cũng có thể xóa sản phẩm trong campaign (click vào sản phẩm sẽ hiện dấu “x” để bạn xóa)

Ô 6:  Bạn có thể tải thêm nhiều mockup bao nhiêu cũng được bằng cách Add Image thêm vào Product Mockups

Chú ý:

  • Toàn bộ Mockup sẽ được đẩy lên Shopify/Woo/CSV, còn những file design thì sẽ không đẩy lên site làm rác site.
  • Nếu bạn muốn up thêm file design để cho nhà sản xuất hiểu thì bạn có thể up thêm nhiều hình khác ở mục này khi đó nhà sản xuất sẽ nhận được toàn bộ hình ảnh sản phẩm

Ô 7 và Ô 8: Đối với sản phẩm có thiết kế riếng cho Mũ hay cánh tay (VD Hoodie), các bạn có thể thêm ảnh mockup và design riêng của mũ và cánh tay ở 2 mục này. Nhà sản xuất đọc sẽ hiểu và in chuẩn cho bạn.

Ô 9: Sau khi bạn hoàn thành tất cả các bước bạn bấm ” Continue”

Bước cuối cùng, đưa sản phẩm lên shopify/Woo store hoặc  export ra CSV (Woo/Shopify) hoặc save Campaign

1- Save Product (Save Campaign lại để quản lý. khi đó bạn có thể xem sản phẩm đó ở phần campaign, có thể thấy 1 danh sách campaign bạn đã tạo ở  menu Campaign, bạn hoàn toàn có thể EDIT Campaign, DUPLICATE, Delete Campaign)

2 & 3– “Export to”- để bạn đẩy sản phẩm lên phần ô bên cạnh để bạn lựa chọn lên store Shopify nào (nếu có nhiều store), hoặc lên Woo store, hoặc bạn hoàn toàn có thể export ra CSV (Woo/Shopify), sau đó bạn dùng các file CSV này để import tay nếu muốn.

4-Bạn hoàn toàn có thể edit được Title, Description cho Campaign (khi đó đẩy camp lên Shopify hay Woo không phải chỉnh sửa gì nữa). Về Size chart sẽ tự động lấy đúng size chart của sản phẩm. Khi bạn tạo bao nhiêu sản phẩm thì mọi bảng Size sản phẩm của bạn đều nằm ở đây. VD bạn có 2 sản phẩm là Tshirt và Hoodie thì tự động trong mục Description sẽ có sẵn 2 bảng size chart này.

5- Bạn có thể edit giá cho các cỡ khác ở mục Variant Details (giá có cả Giá thường và Giá bán đã Sale Off)

6- Bạn có thể thêm tag vào campaign nếu cần thiết

Sau khi Export lên Shopify hoặc Woo bạn có thể ấn View Product để xem lại Campaign đã tạo:

Sau khi ấn View Your Product sản phẩm sẽ được xem tại backend của Shopify hoặc Woo:

Sản phẩm trên site thật cho khách hàng xem:

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có sales thì không phải làm gì tiếp cả.

Hệ thống sẽ tự nhận biết khi bạn có order và gửi email đặt hàng vào 14h hàng ngày.

Sau đó bạn thanh toán theo thông tin trên hóa đơn đã nhận được.

Chú ý: Kể từ khi nhận được email đặt hàng bạn có 24h để đổi cỡ (size), đổi thông tin shipping khách, hủy đơn, bổ sung thiết kế (nếu thiếu)

Sau 24h sản phẩm đã đưa vào sản xuất sẽ không thay đổi được nữa.

Đây là hướng dẫn đặt hàng bằng CSV, xem tại đây

Hướng dẫn đặt hàng bằng tay, export CSV từ WOO xem tại đây

Hướng dẫn import CSV Woo vô hệ thống Crorest tại đây